คุณสมบัติของนักสืบชู้สาว

 สิ่งแรกที่คุณนั้นจะต้องทำนั่นคือ การตรวจสอบอุปนิสัยของตนเองเสียก่อน โดยตรวจสอบดูว่าเรานั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยอย่างไร ถ้าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการสืบค้นข้อมูล หรือการแสวงหาความจริงแล้ว อย่างนี้น่าจะเหมาะสมกับความเป็นนักสืบ เช่นขยันสืบเรื่องการชู้สาว สืบเรื่องเพื่อน สืบเรื่องมือที่สาม

เรียนรู้การตามรอยบนโลกออนไลน์  คุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการตามรอยบนโลกออนไลน์ โดยเรียนรู้ว่าหากมีข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบนี้ เราจะต้องหาข้อมูลอะไรมาประกอบ หรือว่าเรานั้นจะต้องไปหาข้อมูลจากที่ไหนมาประกอบการพิจารณาให้แม่นยำที่สุด เพราะอาชีพนักสืบ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเม่นยำคือข้อมูล โดยเฉพาะการสืบชู้สาว การสืบเกี่ยวกับครอบครัว การสืบมือที่สาม

เรียนรู้จักการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน ข้อมูลต่างๆที่เราได้นั้นอาจจะกระจัดกระจายพอสมควร จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงให้ไกล้เคียงที่สุด เพราะคนที่เก่งในการทำงานจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้ามาด้วยกัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะนักสืบชู้สาว จำเป็นต้องมีคุณสมบัตินี้เป็นอย่างยิ่งในระหว่างการสืบ

Visitors: 727,713