รู้จักนักสืบ ดร.เจมพล

นักสืบ ดร.เจมพล ฅนรักชาติคือใคร

แล้วทำไมถึงใส่หน้ากากออกรายการ วีไอพี? นักสืบ ดร.เจมพล ฅนรักชาติเป็นตัวแทนของผู้ที่ไม่นิยมปิดทองหลังพระ ทว่านิยมอุ้มพระขึ้นมาเพื่อปิดทองที่ฐาน ยังมีคนในสังคมอีกกลุ่มที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน นักสืบ ดร.เจมพลเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ท่านจึงไม่ต้องการเด่นดัง แต่สิ่งที่ต้องการคือ การทำประโยชน์ การช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังล่มสลาย ให้กลับมาผาสุขอีกครั้ง นักสืบ ดร.เจมพลเป็นผู้ทีทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ในภาคเศรษฐกิจและครอบครัวมามากกว่า 30 ปี ทางภาคเศรษฐกิจนั้นเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพ ส่วนภาคสังคม เป็นนักสืบผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว สิ่งที่นักสืบ ดร.เจมพลยึดถือเป็นหลักในการทำงานนั้น คือ ความศรัทธา ที่ว่ามนูษย์เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่ดีได้ และทุกปัญหามีทางแก้ในด้านสังคม สักสืบ ดร.เจมพล ให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น เป็นรากฐานของครอบครัวแข็งแรง อบอุ่น มีองค์ความรู้ ย่อมผลิตเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมและประเทศต่อไป

Visitors: 727,713