ทำไม อาชีพนักสืบ จำเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมาย เพื่อสืบคดีต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำไม อาชีพนักสืบ จำเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมาย เพื่อสืบคดีต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นบรรทัดฐานที่คนทั่วไปต้องปฏิบัติตาม เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องรู้ ดังนั้นหากทำการฝ่าฝืนกฎหมาย แล้วอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตนพ้นผิดนั้น ไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะสายอาชีพนักสืบ ที่จำเป็นต้องมีความรู้กฎหมายในเชิงลึก และต้องรู้อย่างครอบคลุมรอบด้านด้วย

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย คือเรื่องสำคัญที่อาชีพนักสืบต้องมี

1.1 กฎหมายมหาชน (Public Law)

ความรู้เบื้องต้นที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรัฐ และประชาชน เป็นสิ่งที่นักสืบเอกชนต้องรู้ อาทิเช่น รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด, กฎหมายอาญา ที่ระบุเกี่ยวกับลักษณะของการกระทำความผิดและโทษ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งจะช่วยกำหนดกรอบแนวคิดในการสืบคดี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 กฎหมายเอกชน (Private Law)

อาชีพนักสืบเรียนอะไร ที่เกี่ยวกับกฎหมายอีกบ้าง ? ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์สิน มรดก การซื้อขาย นิติกรรมสัญญา เป็นเรื่องที่นักสืบต้องรู้เช่นกัน เพราะจะช่วยให้ทำงานได้รัดกุมมากขึ้น

 

2. คุณสมบัตินักสืบที่สำคัญ คือการรู้กฎหมายอย่างรอบด้าน

2.1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

คุณสมบัตินักสืบที่สำคัญ คือการรู้กฎหมายอย่างรอบด้าน

ถึงแม้กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะถูกบังคับใช้ในโลกออนไลน์แล้ว แต่กฎหมายในภาพรวม ยังกำหนดขอบเขตของความเป็นส่วนตัวไว้ไม่ชัดเจน ทั้งในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 32 และในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ซึ่งนักสืบควรศึกษาข้อมูลในส่วนนี้อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่างสะกดรอยตาม โดยไม่ต้องกังวลว่าจะละเมิดกฎหมาย หรือสุ่มเสี่ยงกับการตกเป็นสตอล์กเกอร์ (Stalker)

 

2.2 กฎหมายคู่สมรส

คดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รัก เป็นเรื่องยอดฮิตที่นักสืบทุกคนต้องเจอ อย่างการสืบชู้สาว สืบหามือที่สาม กรณีคู่สมรสนอกใจ เพื่อเก็บหลักฐานสำหรับการฟ้องหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 หรือการสืบคดีสมรสซ้อน ซึ่งถือเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

 

2.3 กฎหมายทารุณกรรมเด็ก

คุณสมบัตินักสืบที่ดี คือต้องมีความรู้หลากหลาย อย่างกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กและเยาวชน นับเป็นอีกเรื่องที่ควรรู้ เพราะถ้าพบเจอปัญหาระหว่างการสืบคดี ที่ขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จะได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หรือหากคดีที่ติดต่อมา มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวโยงกับการทำร้ายเด็ก จะได้ปฏิเสธก่อนตกลงรับงาน

 

2.4 กฎหมายเรื่องบุคคลสูญหาย สาบสูญ

การตามหาคนหาย เป็นงานที่นักสืบเอกชนต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งแม้จะหายไปไม่ครบ 24 ชั่วโมง ก็สามารถแจ้งตำรวจได้เลย จะได้ประสานความร่วมมือจากหลายทาง ส่วนการค้นหาบุคคลสาบสูญ ที่ขาดการติดต่อเกิน 2 - 5 ปี ก็ต้องอาศัยความรู้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 - 62 ประกอบกับ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรด้วย ถึงจะสามารถสืบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

2.5 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

อาชีพนักสืบ จำเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมายหรือไม่

หากคุณเลือกที่จะทำอาชีพนักสืบออนไลน์ การอ่านข้อมูลที่มีอยู่ใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยปกป้องคุณ และผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ที่สำคัญคือช่วยให้คุณเลือกใช้หลักฐาน ได้อย่างเหมาะสมด้วย

 

2.6 กฎหมายมรดก

มรดกหมายถึง ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้เสียชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งหากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกจะตกเป็นของคู่สมรสตามกฎหมาย และทายาท 6 ลำดับ ซึ่งหากถามว่า อาชีพนักสืบเรียนอะไรดี ? ข้อกฎหมายในส่วนนี้ก็ควรให้ความสนใจ เพราะจะช่วยให้สืบหาผู้รับมรดกได้อย่างถูกต้อง

 

2.7 สัญญากู้ยืมเงิน

การสืบเพื่อตามหาลูกหนี้ เป็นอีกหนึ่งคดีที่จะมีผู้เดือดร้อนขอให้ช่วยอยู่เสมอ ดังนั้นนักสืบควรมีความรู้เกี่ยวกับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 650 - 656 โดยละเอียด เพื่อจะได้พิจารณาถึงสัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานแชตยืมเงิน หรือข้อมูลอื่นให้รอบคอบ ก่อนจะตัดสินใจรับงาน

 

2.8 พ.ร.บ. การทวงถามหนี้

สำหรับอาชีพนักสืบ การมีความรู้เกี่ยวกับหนี้สิน ตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ก้าวล่วงกฎหมาย ทั้งยังช่วยกำหนดแนวทางในการสืบได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น เช่น ห้ามทวงหนี้ผ่านสื่อออนไลน์, ห้ามทวงหนี้ด้วยถ้อยคำดูหมิ่น, ห้ามหาข้อมูลที่อยู่ของลูกหนี้ ด้วยการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจนได้ข้อมูลมา

2.9 กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน

นอกเหนือจากองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นและติดตามแล้ว อาชีพนักสืบเรียนอะไรอีกไหม ? ขอแนะนำให้ศึกษาหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพกพาและใช้อาวุธปืนไว้ด้วย เผื่อพบในที่เกิดเหตุ หรือต้องการครอบครอง จะได้ประสานงานกับนายทะเบียนได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องเสี่ยงกระทำผิด พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

3. นักสืบเอกชน ดร.เจมพล รู้จริงเรื่องกฎหมาย เชี่ยวชาญการสืบติดตาม

นักสืบเอกชน ดร.เจมพล รู้จริงเรื่องกฎหมาย เชี่ยวชาญการสืบติดตาม

นักสืบ ดร. เจมพล คือบุคคลที่จะมาช่วยไขความลับ ค้นหาความจริง คลี่คลายเงื่อนปมปัญหาในชีวิต โดยมีคุณสมบัตินักสืบอย่างครบถ้วน ทั้งทักษะที่น่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นและติดตาม มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ที่สำคัญคือ มีความรู้ครอบคลุมกฎหมายหลากหลายด้าน มั่นใจได้เลยว่า เงื่อนงำจะถูกคลี่คลายอย่างรวดเร็ว งานจะเสร็จได้อย่างสมบูรณ์แน่นอน 

4. สรุป

หนึ่งในพื้นฐานสำคัญของอาชีพนักสืบ คือความรู้ทางด้านกฎหมายที่หลากหลายและครอบคลุม เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคดีแล้ว ยังช่วยปกป้องตัวคุณและผู้ว่าจ้าง ไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายได้อีกด้วย

 

Visitors: 727,714